با توجه به اینکه این شرکت توانایی تولید انواع رباتهای صنعتی را دارد . در راستای تولید انواع المانهای شهری در سایز بندی های مختلف و جنسهای متفاوت، با استفاده از رباتهای مورد نیاز که همگی ساخت این شرکت هستند. امکان تولید المانها با هر طرح و سایزی را، با در نظر گرفتن منطقه مورد نظر برای قرار گرفتن آن المان را دارا می باشد. به عنوان نمونه موارد زیر را مشاهده می فرمایید: