با توجه به اینکه این شرکت توانایی تولید انواع رباتهای صنعتی  را دارد، توانایی تولید و ساخت انواع رباتهای شهربازی با استانداردهای امنیتی بالا را دارا است. به عنوان نمونه موارد زیر را  مشاهده می فرمایید: